Werkwijze

Onze unieke werkwijze

MKB Interim Nederland biedt maatwerk op het gebied van crisismanagement en bedrijfsreorganisatie. Immers, elk bedrijf is anders en elke situatie is uniek. Toch kunnen wij vrijwel altijd een vaste volgorde van werken hanteren, die toepasbaar is in elk traject. De eerste kennismaking met onze organisatie is voor u altijd kosteloos en geheel vrijblijvend. We willen weten wie u bent, wat u doet, wat er is misgegaan en wat de actuele stand van zaken is. Met deze werkwijze kunnen wij een stappenplan voor u maken.

Kortom, we willen ons een beeld vormen van u en uw bedrijf. Van belang hierbij is dat u direct volledig open kaart speelt. Wij willen u graag helpen, maar kunnen dit alleen goed doen wanneer we een volledig beeld van de situatie hebben. Uiteraard kunt u erop rekenen dat uw informatie zeer discreet en vertrouwelijk zal worden behandeld. Wij werken altijd met een geheimhoudingsverklaring zodat u zeker bent dat alle besproken en beschreven informatie tussen ons veilig is gewaarborgd! Ook dat is een belangrijk punt van onze werkwijze.

Op basis van het kennismakingsgesprek doen wij u een voorstel met betrekking tot de diensten die wij noodzakelijk achten om uw onderneming goed van dienst te kunnen zijn. We schetsen in hoofdlijnen het stappenplan over het groeien van uw onderneming en lichten u in over de kosten en voorwaarden. Dat doen we in heldere taal, zonder verborgen valkuilen. Gaat u akkoord? Dan komen we op zeer korte termijn weer bij elkaar en gaat onze crisismanager direct voor u aan de slag.

Eén van de eerste zaken die we gaan regelen is het beheer van de afdeling crediteuren en debiteuren. Zijn uw klanten u nog geld schuldig? Dan gaan wij dat zo snel mogelijk incasseren. Dat is immers van groot belang voor het continueren van de bedrijfsvoering. Tegelijk kunnen we door middel van een kostensanering proberen de uitgavenstroom in te dammen. Is een faillissement al onafwendbaar en wilt u een doorstart maken vanuit een nieuwe onderneming? Dan kunnen wij ook dat voor u regelen.

Faillissements dreiging

Omzetcijfers kunnen fluctueren. Veel ondernemers zien pieken en dalen in de historische omzetcijfers van hun bedrijf. Maar wat als die betere tijden uitblijven?

Reorganisatie & Saneren

Soms is crisismanagement niet voldoende. In bepaalde gevallen is een reorganisatie van uw onderneming de enige mogelijkheid om het tij te doen keren.

Management Coaching

Een ondernemer moet vaak een duizendpoot zijn. Bij het ondernemerschap komen heel veel zaken kijken en niet iedereen is overal even goed in thuis.

Bedrijven met groeiwensen

Bedrijven met groei uitdagingen zijn bij ons op het juiste adres. MKB Interim Nederland organiseert financiering van werkkapitaal voor de onderneming.

© 2023 | MKB Interim Nederland